OHRANIMO ŽELODNIK TERRA ANIMA ZA ZAŠČITO MOČVIRIJ Želodnik je območje v občini Domžale - tik ob meji letos razglašenega krajinskega parka Češeniške in Prevojske gmajne. Celotno območje predstavlja naravno vrednoto, kot omenjeno, zdaj zavarovano v krajinski park. V njem so rastišča zavarovanih rastlin ter vrste ptic, ki sodijo pod okrilje evropske habitatne in ptičje direktive. Na tem območju so bile najdene še nekatere redke in ogrožene rastline, ki so uvrščene na Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk Slovenije, pa tudi druge, ki so v zadnjih letih zaradi intenzivnega uničevanja habitatov vse redkejše, v sosednjih deželah pa so večinoma uvrščene na rdeče sezname kot ranljive, prizadete ali nezadostno poznane. Razglasitev krajinskega parka Češeniške in Prevojske gmajne je za občini Domžale in Lukovica ter celotno Slovenijo izjemnega pomena. Za samo zavarovano področje pa je prav tako pomembno območje Želodnika - ta je bil izključen iz zavarovanega območja zaradi že več let načrtovane poslovne cone in ceste. Načrti za traso ceste so stari 30 let, v tem času so se okrepila znanja o pomembnosti mokrišč, ohranjanju gozda kot ponora CO2 (blaženje podnebnih sprememb), pomembnosti vodnih virov, poplavni varnosti in učinkovitem prostorskem načrtovanju. Gozd Želodnik je pomemben sestavni del celotnega gozda Prevojskih gmajn in je z njim neločljivo povezan. Gradnja bi razvrednotila naravno vrednoto in ekološko mrežo mokrišč na območju.
DRUŠTVO za poglobljeno ekologijo TERRA ANIMA O nas V medijih
Članstvo
Pogled nazaj
CENTER TERRA ANIMA Nastanek
Delovni čas & kako do nas
Najem za dober namen
Spanje na seniku
TERRA ANIMA PROJEKTI
Wet.Land
KONJESRČNI KIRON
KOLEDAR
KONTAKT:
terraanima.info@gmail.com
ali 041 980 876 - Špela